Розпорядженням начальника військової адміністрації затверджено Програму надання одноразової грошової допомоги населенню

Дата: 04.05.2023 15:53
Кількість переглядів: 2059

З метою підвищення ефективності системи надання населенню Рубіжанської міської територіальної громади соціальної підтримки під час воєнного стану, посилення соціального захисту пільгової категорії громадян та громадян, які перебувають в складних життєвих обставинах, розпорядженням начальника військової адміністрації  затверджено Програму надання одноразової грошової допомоги населенню Рубіжанської міської територіальної громади Сєвєродонецького району Луганської області. 

Загальний обсяг фінансових ресурсів на виконання Програми у 2023 році - 10 млн. грн.

Для кого? 

Програму розроблено для підтримки незахищених верств населення Рубіжанської міської територіальної громади Сєвєродонецького району Луганської області, які постраждали від збройної агресії Російської Федерації, внаслідок проведення на території громади активних бойових дій та тимчасової окупації зазначеної території та:

- тимчасово потрапили в складне матеріальне становище (тяжке захворювання, хірургічна операція, поранення чи інші ушкодження здоров’я, отримані внаслідок військової агресії);
- є особами з інвалідністю внаслідок війни;
- є членами сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та членами сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України.

Увага! Грошова допомога надається громадянам, які зареєстровані на території Рубіжанської міської територіальної громади Сєвєродонецького району Луганської області, і наразі є внутрішньо переміщеними особами, що підтверджується довідкою внутрішньо переміщеної особи про взяття на облік в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб.

Розмір допомоги?

Розмір грошової допомоги визначається виходячи з обставин, що склалися, та враховуючи рівень забезпечення сім’ї, на підставі протоколу комісії з надання одноразової матеріальної допомоги у таких розмірах:
- громадянам на проведення хірургічних операцій, лікування – 3,0 - 5,0 тис. грн; 
- громадянам, які отримали поранення чи інші ушкодження здоров’я, отримані внаслідок військової агресії - 3,0 - 5,0 тис. грн;
- громадянам, які мають онкозахворювання і потребують інтенсивного лікування (хірургічне втручання, хіміотерапія, променева терапія) – 10,0 тис. грн;
- членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України – 10,0 тис. грн;
-  особам з інвалідністю внаслідок війни – 10,0 тис. грн.
    
Як отримати?

Підставою для надання грошової допомоги є заява громадянина або його законного представника на ім’я начальника Рубіжанської міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області (форма заяви додається), згода на обробку персональних даних та перелік наданих документів.

Заява про надання матеріальної допомоги, згода на обробку персональних даних та копії документів надсилаються заявником або його законним представником на  адресу Рубіжанської міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області Новою поштою (Дніпропетровська область, м. Дніпро, відділення Нової пошти №78, отримувач – Рубіжанська міська військова адміністрація, телефон  0936485480). Увага! Оплата за пересилання заяви та копій документів здійснюється заявником.
    
Які документи треба надати у разі тяжкого захворювання чи поранення?

Для розгляду питання про виділення грошової допомоги на лікування тяжкого захворювання, поранення чи іншого ушкодження здоров’я, отриманого внаслідок військової агресії, проведення хірургічної операції заявник надає наступні документи:

1. Заяву встановленого зразка;
2. Копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України: паспорти всіх членів сім'ї (перша, друга сторінки і сторінка, де зазначено місце реєстрації), у випадку подання паспорта у вигляді ІД-картки додається копія довідки про місце реєстрації, свідоцтва про народження дітей (у разі звернення законного представника додатково документ, що підтверджує його повноваження);
3. Копію довідки внутрішньо переміщеної особи про взяття на облік в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб та копії відповідних довідок членів сім’ї (за наявності);
4. Копію реєстраційного номера облікової картки платника податків заявника та всіх членів сім'ї (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган Державної податкової служби і мають відмітку у паспорті/запис в електронному безконтактному носії або в паспорті проставлено слово «відмова»);
5. Довідку медичного закладу про необхідність або проведене консервативне або оперативне лікування, у разі поранення - довідку лікарсько - консультативної комісії лікувального закладу із зазначенням причинно-наслідкового зв’язку поранення та вогневого ураження (обстрілу, бомбардування, мінування та інших засобів ведення війни) та ступеню тяжкості травми, у разі іншого ушкодження здоров’я внаслідок військової агресії - довідку лікарсько - консультативної комісії лікувального закладу;
6. Довідки про доходи заявника та всіх членів його сім'ї за останні шість місяців (працюючі громадяни надають довідку про доходи за попередні шість місяців перед зверненням, пенсіонери – довідку про розмір отриманої пенсії; особи, які перебувають на обліку у центрі зайнятості – довідку про розмір допомоги по безробіттю та довідку про перебування на обліку в центрі зайнятості як безробітного);
7. Довідку від банківської установи (АТ КБ «ПриватБанк» або  АТ «Ощадбанк») із зазначенням реквізитів поточного рахунку.

Увага! Документи, що надаються в копіях, мають бути  засвідчені належним чином, а саме шляхом проставлення слів «Згідно з оригіналом» (без лапок), власноручного підпису, прізвища, ім’я та по-батькові і дати. Заявник несе відповідальність за достовірність наданих документів.

Якщо заявник або член його сім’ї не працює і не перебуває на обліку у центрі зайнятості, ці обставини слід вказати в заяві.

Перелік документів для надання грошової допомоги сім'ям загиблих (померлих) ветеранів війни та сім’ям загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України:

Для розгляду питання про виділення грошової допомоги сім'ям загиблих (померлих) ветеранів війни та сім’ям загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України заявник надає наступні документи:
1. Заяву встановленого зразка;
2. Копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України: паспорти всіх членів сім'ї (перша, друга сторінки і сторінка, де зазначено місце реєстрації), у випадку подання паспорта у вигляді ІД-картки додається копія довідки про місце реєстрації, свідоцтва про народження дітей (у разі звернення законного представника додатково документ, що підтверджує його повноваження);
3. Копію довідки внутрішньо переміщеної особи про взяття на облік в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб та копії відповідних довідок членів сім’ї (за наявності);
4. Копію реєстраційного номера облікової картки платника податків заявника та всіх членів сім'ї (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган Державної податкової служби і мають відмітку у паспорті/запис в електронному безконтактному носії або в паспорті проставлено слово «відмова»);
5. Довідку від банківської установи (АТ КБ «ПриватБанк» або  АТ «Ощадбанк»)  із зазначенням реквізитів поточного рахунку;
6. Копії документів, що підтверджують пільговий статус (посвідчення встановленого зразка, видане відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 року № 302 “Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни”).

Увага! Документи, що надаються в копіях, мають бути  засвідчені належним чином, а саме шляхом проставлення слів «Згідно з оригіналом» (без лапок), власноручного підпису, прізвища, ім’я та по-батькові і дати. Заявник несе відповідальність за достовірність наданих документів.

Перелік документів для надання грошової допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни

Для розгляду питання про виділення грошової допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни заявник надає наступні документи:
1. Заяву встановленого зразка;
2. Копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України: паспорт (перша, друга сторінки і сторінка, де зазначено місце реєстрації), у випадку подання паспорта у вигляді ІД-картки додається копія довідки про місце реєстрації, (у разі звернення законного представника додатково документ, що підтверджує його повноваження);
3. Копію довідки внутрішньо переміщеної особи про взяття на облік в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб;
4. Копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган Державної податкової служби і мають відмітку у паспорті/запис в електронному безконтактному носії або в паспорті проставлено слово «відмова»);
5. Довідку від банківської установи (АТ КБ «ПриватБанк» або АТ «Ощадбанк») із зазначенням реквізитів поточного рахунку;
6. Копію документа, що підтверджує пільговий статус (посвідчення встановленого зразка, видане відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 року № 302 “Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни”).

Увага! Документи, що надаються в копіях, мають бути  засвідчені належним чином, а саме шляхом проставлення слів «Згідно з оригіналом» (без лапок), власноручного підпису, прізвища, ім’я та по-батькові і дати. Заявник несе відповідальність за достовірність наданих документів.

Термін розгляду заяви

Прийняті заяви після реєстрації та резолюції начальника військової адміністрації надсилаються для опрацювання на адресу управління  соціального захисту населення Рубіжанської міської військової адміністрації. Заява на отримання допомоги та надані документи розглядаються комісією з надання одноразової грошової допомоги протягом 30 днів з дня надходження заяви та необхідних документів до УСЗН в порядку черговості надходження.

Кошти будуть перераховані на особовий рахунок заявника, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» або у АТ «Ощадбанк».

Телефони для довідок:
0936485480 – з питань надходження/отримання документів Рубіжанською міською військовою адміністрацією;
0509487925 – з питань розгляду заяви та отримання допомоги.

З питань отримання допомоги, написання заяви та оформлення пакету документів необхідно звертатися до фахівців управління соціального захисту населення Рубіжанської міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області, які закріплені за областю України, в якій тимчасово мешкає заявник. Телефони фахівців за посиланням:
https://rmva.gov.ua/telefoni-fahivciv-upszn-10-05-23-12-10-2022/

Телефонувати в робочі дні з 9.00 до 16.00.
 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора